BỎ TÙ BỌN VIẾT DÂM THƯ

Tây hay Ta thì thời nào chuyện con heo cũng là đề tài vừa cấm kỵ vừa hấp dẫn. Ở ta tới thời điểm này sách vở mà chăn nuôi nhiều quá thì bị cắt hoặc không được cấp giấy phép, ở Tây thì hồi thế kỷ 19 cho đến giữa 20 bọn dâm thư…

Điểm sách “Đồng hồ xương,” Sao văn học cứ phải là nhân học với chả nhân hiếc?

ĐỒNG HỒ XƯƠNG Của David Mitchell. Dịch bởi Như Mai. 688 trang. NXB Trẻ. 235.000 đ. Năm XB: 2016 Đánh giá: **** “Đồng hồ xương” của David Mitchell, cũng như “Bản đồ mây,” là những tham vọng văn chương lớn lao, được thực thi thành công, với thành quả là những cuốn tiểu thuyết đồ…

Một tốp ten khác

(Mời đồng bào xem 10 cuốn trước trong pốt này: Văn học dịch năm 2016, như văn học dịch năm 2015, và chắc cũng giống văn học dịch năm 2017, vô cùng sôi động. Có rất nhiều ca đẻ đôi của cùng tác giả ra đời, Bản Đồ Mây và Đồng hồ xương của Mitchell,…