About

“Có nhàn mới đọc được sách […] Có nhàn mới viết được sách” (Trương, U Mộng Ảnh, 91)

Một độc giả phổ thông thích xả rác trên mạng, chủ yếu hoạt động trên facebook, thảng hoặc có lên báo với bút danh Zét Nguyễn.

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑